CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Thư viện văn bản

TT Tên văn bản Ngày ban hành Phân loại Trích yếu
1 Thông báo về việc đăng ký nghỉ phép 13/01/2016 Thông báo Thông báp về việc triển khai cho CNLĐ đăng ký thời gian nghỉ phép
2 Thông báo đăng ký giao dịch Upcom 07/03/2016 Thông báo Thông báo đăng ký giao dịch Upcom Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
3 Thông báo về việc lưu ký cổ phiếu 07/03/2016 Thông báo Thông báo về việc lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
4 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về việc Quản lý cây xanh đô thị 11/06/2010 Nghị định Nghị định về quản lý cây xanh đô thị
5 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 18/05/2015 18/05/2015 Nghị Quyết Về việc chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc điều hành và chấm dứt Hợp đồng lao động
6 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/06/2015 29/06/2015 Nghị Quyết Về miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty
7 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/06/2015 29/06/2015 Nghị Quyết Về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
8 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/06/2015 29/06/2015 Nghị Quyết Về việc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Công ty
9 Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 30/9/2016 30/09/2016 Nghị Quyết Nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
10 Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 30/9/2016 30/09/2016 Nghị Quyết Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp
11 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/01/2015 23/01/2015 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre
12 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần 15/07/2015 Chứng nhận Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Công Trình Đô Thị Bến Tre, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300113091, do Sở KH & ĐT Bến Tre cấp ngày 18/12/2006
13 Điều lệ tổ chức và hoạt động 23/01/2015 Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động
14 Điều lệ tổ chức hoạt động (dự thảo) 04/05/2018 Điều lệ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty
15 Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2015 07/01/2016 Báo Cáo Tổng kết công tác thi đua khối các DNNN năm 2015
16 Công văn số 107/CTDT-TCHC ngày 14/10/2015 14/10/2015 Công văn Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức giao lưu môn bóng chuyền hơi nữ
17 Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV) 16/11/2015 Công văn PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN (Năm 2015)
18 Biên bản họp Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre 23/01/2015 Biên bản Biên bản họp Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre
19 Kế hoạch phối hợp số 84/KH-CTĐT-CĐCS ngày 28/9/2015 28/09/2015 Kế hoạch Về việc Tham gia Giải vô địch Bóng chuyền hơi nữ tỉnh Bến Tre năm 2015 và Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2015)
20 Quy chế quản trị năm 2018 (dự thảo) 04/05/2018 Quy chế Quy chế quản trị công ty năm 2018