CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Giới thiệu Công ty

Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là Công ty xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến TreCông ty Công trình Đô thị Bến Tre là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động công ích trực thuộc UBND tỉnh Bến Tre, được thành lập theo Quyết định số 654/QĐ-UB ngày 29/4/1997, tiền thân là bộ phận Công trình Đô thị thuộc Công ty Nhà ở và Công trình Đô thị Bến Tre. Công ty hoạt động dưới sự quản lý của UBND thị xã Bến Tre.