CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là Công ty xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.

- Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt

- Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

- Thu gom rác thải không độc hại

- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

- Tái chế phế liệu phi kim loại . Chi tiết: Xử lý (làm sạch, nóng chảy. nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc cao su để nghiền thành hạt nhỏ

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động chất thải khác

- Xây dựng nhà dân dụng

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

- Xây dựng công trình công ích

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

- Lắp đặt hệ thống điện

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

- Hoàn thiện công trình xây dựng

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.  Chi tiết: Bán buôn hoa và cây

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình . Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.

Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chuyên mục Giới thiệu: