CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Ban chấp hành Đảng bộ

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ (NHIỆM KỲ 2015-2020)

Họ tên: (Ông) Nguyễn Ngọc Triệu

Chức vụ: 

+ Đảng: Bí thư Đảng ủy.

+ Chính quyền: Chủ tịch HĐQT

+ Đoàn thể: Công đoàn viên

Trình độ:

+ Chuyên môn: KS Quản lý kinh tế

+ Chính trị: Cao cấp

Họ tên: (Ông) Nguyễn Tấn Vũ

Chức vụ: 

+ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy

+ Chính quyền: Thành viên HĐQT -  Tổng Giám đốc 

+ Đoàn thể: Công đoàn viên

Trình độ:

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Chính trị: Trung cấp

 

Họ tên: (Ông) Trần Duy Tân

Chức vụ: 

+ Đảng: Đảng ủy viên

+ Chính quyềnĐội trưởng Đội Công viên - Cây xanh

+ Đoàn thể: Ủy viên BCH

Trình độ:

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Chính trị: 

Họ tên: (Ông) Lê Văn Vũ

Chức vụ: 

+ Đảng: Đảng ủy viên

+ Chính quyền: Phó Tổng giám đốc

+ Đoàn thể: Ủy viên BTV CĐCS.

Trình độ:

+ Chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

+ Chính trị: Trung cấp

 

Họ tên: (Ông) Trần Thanh Bảo Quốc

Chức vụ: 

+ Đảng: Đảng ủy viên

+ Chính quyền: Phó GĐ Công ty TNHH MTV XD&PT ĐT (Công ty con)

+ Đoàn thể:

Trình độ:

+ Chuyên môn: Kỹ sư điện

+ Chính trị: Trung cấp

Họ tên: (Bà) Huỳnh Thanh Hải

Chức vụ: 

+ Đảng: Đảng ủy viên

+ Chính quyền: Thư ký HĐQT - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

+ Đoàn thể: Phó Chủ tịch CĐCS

Trình độ:

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Chính trị: Sơ cấp

Họ tên: (Bà) Trần Thị Vân Nghi

Chức vụ: 

+ Đảng: Đảng ủy viên

+ Chính quyền: Quyền Kế toán trưởng 

+ Đoàn thể: UV BCH CĐCS

Trình độ:

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Chính trị: Sơ cấp

 

Chuyên mục Giới thiệu: