CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Hoạt động công ty

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 19/6/2018, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Hội nghị Ban chấp hành Chi hội chiếu sáng khu vực ĐBSCL năm 2017

Ngày 02/12/2017 tại Khách sạn Hàm Luông, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Hội nghị Ban chấp hành Chi hội chiếu sáng khu vực Đồng bằng sông cửu long năm 2017 do Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre đăng cai được tổ chức trọng thể.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 03/6/2017, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Sáng ngày 27/4/2016, Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận đạt được năm 2015 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2016.

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2016

Thực hiện Nghị Định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao Động sửa đổi bổ sung năm 2012 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 03/3/2016 tại Hội trường Công ty, Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 và biểu dương CNVC-LĐ tiêu biểu năm 2015. Hội nghị được tiến hành trong không khí vui mừng phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới Bính Thân 2016.