CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến TreCông ty Công trình Đô thị Bến Tre là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động công ích trực thuộc UBND tỉnh Bến Tre, được thành lập theo Quyết định số 654/QĐ-UB ngày 29/4/1997, tiền thân là bộ phận Công trình Đô thị thuộc Công ty Nhà ở và Công trình Đô thị Bến Tre. Công ty hoạt động dưới sự quản lý của UBND thị xã Bến Tre.

Đầu năm 2006, thực hiện Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Bến Tre về việc chuyển Công ty Công trình Đô thị thị xã Bến Tre về tỉnh quản lý, kể từ ngày 01/01/2006 Công ty chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây Dựng.

Thực hiện theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Bến Tre do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/01/2007. Sau 03 năm hoạt động (từ 2007- 2009) Công ty đã được UBND tỉnh thống nhất cho bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới và bổ sung vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh Bến Tre.

Trong năm 2014 theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 24/06/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre, UBND tỉnh thống nhất cho bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới và bổ sung vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương chính sách nhà nước và hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các khoản chi phúc lợi, chăm lo đời sống và thực hiện đúng chính sách chế độ đối với người lao động, đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường.

Theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre thành công ty cổ phần và Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre thành công ty cổ phần, Công ty đã thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp và tiến hành cổ phần hóa.

Ngày 29/01/2015, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là công ty cổ phần.

Các thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động của Công trình Đô thị Bến Tre

TT

Số, ngày, tháng văn bản

Cơ quan ban hành

Nội dung văn bản

1

650/QĐUBND 18/3/2010

UBND tỉnh

Khen thưởng thành tích tổng kết năm 2009

2

517/QĐ-UBND 08/3/2010

UBND tỉnh

Khen thưởng “Cờ thi đua xuất sắc” năm 2009

3

606/QĐ-UBND 16/3/2010

UBND tỉnh

Tặng danh hiệu “Tập thể lao đông xuất sắc” năm 2009

4

1425/QĐ-CTN 25/8/2010

Chủ Tịch Nước

Tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì

5

07/QĐ-TLĐ 04/01/2011

Tổng LĐLĐ Việt Nam

Bằng khen về phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2010

6

508/QĐ-BVHTTDL 18/02/2011

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (2000-2010)

7

414/QĐ-UBND 01/3/2011

UBND tỉnh

Khen thưởng thành tích tổng kết năm 2010

8

430/QĐ-UBND 09/3/2012

UBND tỉnh

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2011

9

1143/QĐ-BYT 12/4/2012

Bộ Y tế

Bằng khen về thành tích chăm sóc sức khoẻ người lao động năm 2011

10

573/QĐ-TTg 18/5/2012

Thủ tướng Chính phủ

Khen thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2011

Chuyên mục Giới thiệu: