CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Tin tức - Sự kiện

ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 29/6/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
Vào lúc 7 giờ 30 ngày 29/6/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 15/6/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20/5/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 11/8/2020 Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 tại Hội trường Công ty số 26 đường Nguyễn Trung Trực, TP. Bến Tre.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 30/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại Hội Đảng viên Đảng ủy Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 03/6/2020, Đảng ủy Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre long trong tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Phương - UV BTV - Trưởng ban Tuyên giáo ĐBKCQ-DN tỉnh, đ/c Trần Văn Hiệp - UV BTV - Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Tổ chức ĐBKCQ-DN tỉnh, Ông Nguyễn Ngọc Triệu - UV BCH ĐBKCQ-DN tỉnh - Bí thư Đảng ủy Công ty và toàn thể đảng viên Đảng bộ tham dự.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 23/4/2019, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Công trình Đô thị Bến Tre thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019

Thực hiện Nghị Định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao Động sửa đổi bổ sung năm 2012 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 03/4/2019 tại Hội trường Công ty, Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Hội nghị sơ kết 06 tháng và triển khai Nghị quyết TW 7, khóa XII

Ngày 25/7/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng chí Nguyễn Ngọc Triệu, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy Công ty đã chủ trì Hội nghị.