CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Vệ sinh đô thị

 

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre thực hiện các chức năng:
- Thu gom, xử lý rác thải; Vệ dinh đường phố;
- Tổ chức thu phí VSMT và ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ VSMT theo quy định;
- Sản xuất kinh doanh: Dụng cụ thiết bị vệ sinh đô thị; chế phẩm xử lý rác; các sản phẩm chế biến từ rác.

Chuyên mục Giới thiệu: