CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Thông tin về bán đấu giá cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đầu tư tại Công ty