CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Biên bản họp Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre

Phân loại văn bản: 
Biên bản
Ngày ban hành: 
23/01/2015
Ngày có hiệu lực: 
23/01/2015
Nội dung trích yếu: 
Biên bản họp Đại Hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Bến Tre