CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại hội chi bộ Khối Hành chính nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2018; đồng thời nêu ra phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2018. Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 03 đồng chí, trong đó Đồng chí Lê Văn Vũ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

 


(Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội)

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Triệu - Bí thư Đảng ủy Công ty đã biểu dương và chúc mừng những kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; nêu những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2018-2020. Trong đó, chi bộ Khối Hành chính cần tập trung hơn nữa đối với công tác tuyên truyền giáo dục; thực hiện phân công giao việc hợp lý, hiệu quả; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác; tăng cường đoàn kết, thống nhất, tích cực tham gia lãnh đạo đổi mới mô hình quản trị phù hợp với loại hình Công ty cổ phần đại chúng (vốn góp nhà nước không còn chi phối), xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

(Đ/c Nguyễn Ngọc Triệu - Bí thư ĐU Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội)