CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Hội nghị sơ kết 06 tháng và triển khai Nghị quyết TW 7, khóa XII

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo CNVC-LĐ tập trung duy trì các hoạt động thường xuyên về cung úng các dịch vụ công ích đô thị, tập trung chỉnh trang đô thị phục vụ Tết, đồng thời thi công nhiều công trình trên địa bàn TP. Bến Tre và và các huyện lân cận. Đa số cán bộ đảng viên, CNVC-LĐ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty, đảm bảo mỹ quan đô thị, BLĐ Công ty từng bước củng cố hoạt động hướng tới mục tiêu ổn định và hiệu quả. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, doanh thu thực hiện 35,5 tỷ đồng , đạt 50,71% so với kế hoạch, tăng 18,27% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,522 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,01% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động đoàn thể và các công tác an sinh xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được duy trì.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công ty đã đánh giá, nêu ra những kết quả đạt được cần phát huy và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Triệu - Bí thư Đảng ủy Công ty đã triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Tất cả Đảng viên tham gia học tập một cách đầy đủ, nghiêm túc và sau đó sẽ viết bài thu hoạch theo nội dung yêu cầu của Đảng bộ Công ty./.