CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Đại Hội Đảng viên Đảng ủy Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí, trong đó Đồng chí Nguyễn Ngọc Triệu tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đại biểu, trong đó có 01 đại biểu dự khuyết.

(BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội)

(Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Văn Phương - UV BTV - Trưởng ban Tuyên giáo ĐBKCQ-DN tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua; nêu những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng ủy cần tập trung hơn nữa đối với công tác tuyên truyền giáo dục, ổn định tư tưởng CNVC-LĐ; công tác tự phê bình và phê bình phải thực hiện nghiêm, phát huy dân chủ tập thể; quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lãnh đạo các đoàn thể hoạt động vững mạnh, đồng thời sớm dự báo tình hình để đề ra những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đảng, phù hợp đặc điểm Công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối. 

(Ông Trần Văn Phương - UV BTV - TBTG ĐUKCQ-DN phát biểu chỉ đạo Đại hội)