CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Hoạt động của Đội Duy tu cầu đường

CNLĐ Đội Duy tu cầu đường tập trung thi công công trình đường ĐA 05 xã Sơn Đông, sửa Biển báo giao thông đường sông cầu Bến Tre và Xây dựng đường nội bộ bãi rác tại xã Phú Hưng.

 

Sửa biển báo đường sông cầu Bến Tre 

Thi công công trình đường ĐA 05 xã Sơn Đông

Xây dựng đường nội bộ bãi rác Phú Hưng