CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Hoạt động Tháng công nhân năm 2016

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, CĐCS Công ty phối hợp cùng chính quyền tổ chức xây dựng và bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đồng chí Kim Thành Đạo, sinh ngày 01/01/1980, hiện ngụ tại số 600, ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc với tổng kinh phí xây dựng là 62 triệu đồng, trong đó Công ty trích quỹ phúc lợi, hỗ trợ ngày công lao động và vận động CNLĐ đóng góp 01 ngày lương với tổng số tiền là 45 triệu đồng.