CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Hội nghị Ban chấp hành Chi hội chiếu sáng khu vực ĐBSCL năm 2017

Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam - Chi hội Trưởng chi hội chiếu sáng miền Đông Nam bộ; Ông Lâm Hữu Tùng - Phó Chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam - Chi hội trưởng Chi hội chiếu sáng Khu vực Đồng bằng sông cửu long (KV ĐBSCL); Ông Đặng Thanh Bình, Chi hội phó thường trực Chi hội Chiếu sáng KV ĐBSCL; Ông Nguyễn Trung Thảo - Chi hội phó kiêm Thư ký Chi hội chiếu sáng KV ĐBSCL. Tham gia Hội nghị còn có Đại diện lãnh đạo các đơn vị bạn như Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Bình thuận; CTy TNHH SX - TMDV Đại Quang Phát, CTy TNHH MTV dịch vụ công ích quận 1; CTy  CP dịch vụ đô thị Bà Rịa; CTy CP vận tải TMXD công nghiệp Đức Long cùng 28 đơn vị là hội viên của Chi hội Chiếu sáng KV ĐBSCL.
Hội nghị thông qua báo cáo tình hình hoạt động Chi hội chiếu sáng KV ĐBSCL năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Các thành viên trong Chi hội đã đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu thực hiện tốt lĩnh vực công tác của mình, trong đó có công tác quản lý, vận hành phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị.  Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tổ chức xã hội ở địa phương để vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và đóng góp vào sự phát triển của hệ thống chiếu sáng đô thị. Hệ thống chiếu sáng công công tại các tỉnh ĐBSCL thì hiện nay trên toàn khu vực có 165.685 bộ đèn các loại và 32.950 bộ đèn led trang trí. Về chiếu sáng đường phố có 4.847 bộ đèn led chiếu sáng, 108.829 bộ đèn cao áp, tổng công suất 24.445kw, tỷ lệ chiếu sáng đô thị đạt 99%. Về chiếu sáng ngõ xóm có 45.104 đèn compact và 6.905 đèn huỳnh quang, tổng công suất 1.509KW, tỷ lệ chiếu sáng ngõ xóm đạt 79%. Về chiếu sáng trang trí đô thị có 32.950 bộ đèn led trang trí, tổng công suất 1.246KW. 

Ông Nguyễn Trung Thảo - Chi hội phó kiêm thư ký chi hội CS KV ĐBSCL

Ông Nguyễn Trung Thảo - Chi hội phó kiêm thư ký chi hội CS KV ĐBSCL

Hội nghị thông qua phương hướng hoạt động của Chi hội năm 2018 để thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2014 - 2018 tập trung vào các mặt: công tác tổ chức và hoạt động của Chi hội; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức; công tác tư vấn, phản biện; công tác khoa học, công nghệ, đào tạo và một số công tác khác.

Tại Hội nghị, Ông Lâm Hữu Tùng - Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Chiếu sáng KV ĐBSCL báo cáo công tác tổ chức thuộc thẩm quyền của Chi hội chiếu sáng KV ĐBSCL. Tổng số Hội viên hiện tại là 38 hội viên tập thể. Về nhân sự Ban chấp hành sửa đổi, bổ sung một số vị trí phù hợp nhiệm vụ công tác, bầu bổ sung 02 hội viên vào BCH Chi hội. Về nhân sự Ban thường vụ, Ông Nguyễn Tấn Văn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau thay cho Ông Dương Thành Nghĩa - Phó Giám đốc. Bên cạnh đó, Ông Lâm Hữu Tùng cũng đã gợi ý để Hội nghị phát biểu tham luận nhằm đóng góp cho công tác tổ chức Hội nghị Chiếu sáng mở rộng lần thứ III năm 2018 tại Thành phố Cần Thơ và Đại hội Chi hội Chiếu sáng KV ĐBSCL lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2022 thành công tốt đẹp.

Ông Lâm Hữu Tùng - Phó Chủ tịch Hội CSVN, Chi hội trưởng chi hội CS KV ĐBSCL

Ông Lâm Hữu Tùng - Phó Chủ tịch Hội CSVN, Chi hội trưởng chi hội CS KV ĐBSCL

Hội nghị lắng nghe tham luận của các đơn vị: Phó Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam - Chi hội trưởng chi hội Chiếu sáng miền Đông Nam bộ; Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long; Công ty cổ phần đô thị Tân An; Công ty cổ phần phát triển đô thị Kiên Giang; Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; Công ty TNHH SX-TMDV Đại Quang Phát và Công ty cổ phần Công nghệ & Thiết bị chiếu sáng Duhal. Đặc biệt là phần phát biểu tham luận của Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị TP. Cần Thơ  để chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị chiếu sáng mở rộng lần thứ III năm 2018 tại Thành phố Cần Thơ.

Tham luận của CTy CP CTCC Vĩnh Long

Tham luận của CTy CP CTCC Vĩnh Long

Tham luận của CTy CP CTĐT Cần Thơ

Tham luận của CTy CP CTĐT Cần Thơ

Tham luận của CTy CP CTĐT Bến Tre

Tham luận của CTy CP CTĐT Bến Tre

BCH Chi hội tiếp tục tập hợp, thu hút rộng rãi các hội viên tập thể, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng hoặc liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng trên địa bàn khu vực; đẩy mạnh việc nghiên cứu, cập nhật, phổ biến, ứng dụng công nghệ tiên tiến, có hiệu quả; tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ nhằm đóng góp cho sự phát triển chiếu sáng tại địa phương, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm, thiết bị chiếu sáng của Phích nước Rạng Đông và Công Cổ phần Công nghệ & Thiết bị chiếu sáng Duhal. Hội nghị tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao và thành công tốt đẹp./.

Trưng bày sản phẩm

Trưng bày sản phẩm