CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2016

Thực hiện Nghị Định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao Động sửa đổi bổ sung năm 2012 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ngày 03/3/2016 tại Hội trường Công ty, Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016 và biểu dương CNVC-LĐ tiêu biểu năm 2015. Hội nghị được tiến hành trong không khí vui mừng phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới Bính Thân 2016.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Kim - Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh, Ông Nguyễn Ngọc Triệu - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cùng sự có mặt của 83 đại biểu tiêu biểu đại diện cho toàn thể Người lao động Công ty, trong đó có 13 đại biểu đương nhiên và 70 đại biểu được đề cử từ các Phòng, Đội trực thuộc Công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Năm 2015, trước những thời cơ thuận lợi song cũng không ít khó khăn thách thức nảy sinh từ tình hình kinh tế trong nước và việc thực hiện theo mô hình cổ phần hóa, Công ty cổ phần Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, điều hành; kết quả sản xuất kinh doanh được giữ vững, lợi nhuận tăng cao; thu nhập bình quân của người lao động được ổn định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, của cổ đông và quyền lợi của người lao động được đảm bảo. Những kết quả đó góp phần tạo động lực để Công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo. Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 và nhận được nhiều ý kiến đóng góp về giải pháp thực hiện, đồng thời Hội nghị biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu này.

Ông Nguyễn Tấn Vũ - Phó TGĐ Công ty báo cáo trước Hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị tham gia thảo luận