CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2015

Ông Nguyễn Ngọc Triệu - Bí thư Đảng ủy Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đảng của Đảng bộ năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016:

- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo chính quyền  chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch  sản xuất kinh doanh và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận lần lượt là 57,2 tỷ đồng và 4,793 tỷ đồng; Các dịch vụ công ích mà Công ty cung ứng có chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu duy trì, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn; Đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động tăng khoảng 12,6% so với trước đây.

- Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy thường xuyên tổ chức học tập, tuyên truyền đầy đủ cho cán bộ, đảng viên, CNLD các tài liệu của ĐUK DN tỉnh và các ngành trong sinh hoạt lệ kỳ các chi bộ và các cuộc họp tổ Công đoàn hàng tháng đạt tỷ lệ 97,52% đối với đảng viên và 95,59% trong CNLĐ. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và các chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân  và đánh giá cán bộ, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015 đúng đối tượng, thời gian, trình tự theo hướng dẫn của ĐUKDN, Sở Nội Vụ và BTC Tỉnh ủy.

- Về lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể: Để phù hợp với mô hình hoạt động mới, HĐQT và BTGĐ Công ty đã phối hợp cùng BCH Công đoàn tiến hành xây dựng và ban hành nhiều quy chế, quy định nội bộ, Nội Quy lao đọng, Thỏa ước lao động tập thể … Mặt khác Đảng ủy còn định hướng để chính quyền xem xét bố trí lại bộ máy tổ chức, cán bộ tại một số bộ phận phù hợp năng lực đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Huỳnh nêu tao tinh thần đoàn kết, toàn tâm toàn ý cho sự phát triển của Công ty đối với các đ/c trong Ban lãnh đạo mới, tạo công ăn việc làm cho CNLĐ Công ty, từ đó thu nhập được ổn định duy trì được cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, đ/c cũng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chăm lo cho CNLĐ có một mùa xuân mới thật đầm ấm,sum vầy, hạnh phúc để tạo thêm động lực cho CNLĐ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong năm tiếp theo góp phần cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư ĐUKDN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dịp này, Đảng ủy Công ty đã khen thưởng cho 01 tập thể đạt thành tích Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 06 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 33 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 35 gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 ./.

Khen thưởng CB trong sạch, vững mạnh, tiêu biểuKhen thưởng ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ