CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Thành phố Bến Tre: Nhiều điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015

Ngày 26/5/2015, thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Ông Trương Duy Hải - Bí thư Thành ủy Bến Tre, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bến Tre cùng các cá nhân điển hình trên địa bàn đến tham dự.

Trong giai đoạn 2010 – 2015, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố Bến Tre có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thu hút được đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng. Từ đó góp phần phát huy truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Ông Trương Duy Hải - Bí thư Thành ủy Bến Tre trao bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: Sưu tầm)

Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mà còn góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2015 ước đạt 68,6 triệu đồng/người/năm, tăng 1,79 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng được nâng lên. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc; cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp…

Qua 05 năm thực hiện các phong trào thi đua, Thành phố Bến Tre có trên 2.600 chiến sĩ thi đua cơ sở, 781 tập thể lao động xuất sắc, trên 1.800 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiến tiến. Các Bộ ngành Trung ương tặng 8 cờ thi đua và bằng khen cho 11 tập thể, 3 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng 3 cờ thi đua, bằng khen cho 13 tập thể và 19 cá nhân; Chủ tịch nước tặng 18 Huân chương Lao động các hạng cho 10 đơn vị, tập thể và 8 cá nhân; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và thưởng cho 247 tập thể, trên 1.000 cá nhân; 82 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 332 tập thể lao động xuất sắc và 30 cờ thi đua xuất sắc của tỉnh cho các đơn vị, tập thể.

Nhân dịp này, 21 tập thể, 21 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2013-2014 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; đồng thời khen thưởng 14 hộ tiểu thương và hộ gia đình tiêu biểu tích cực tham gia đóng góp các chương trình xã hội hóa tại địa phương năm 2014.