CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2015

Số/Ký hiệu văn bản: 
02/BC-CTĐT
Phân loại văn bản: 
Báo Cáo
Ngày ban hành: 
07/01/2016
Ngày có hiệu lực: 
07/01/2016
Nội dung trích yếu: 
Tổng kết công tác thi đua khối các DNNN năm 2015