CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Công văn số 107/CTDT-TCHC ngày 14/10/2015

Số/Ký hiệu văn bản: 
107/CTDT-TCHC
Phân loại văn bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
14/10/2015
Ngày có hiệu lực: 
14/10/2015
Nội dung trích yếu: 
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức giao lưu môn bóng chuyền hơi nữ