CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)

Phân loại văn bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
16/11/2015
Ngày có hiệu lực: 
16/11/2015
Nội dung trích yếu: 
PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN (Năm 2015)