CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 18/05/2015

Số/Ký hiệu văn bản: 
02/NQ-HĐQT
Phân loại văn bản: 
Nghị Quyết
Ngày ban hành: 
18/05/2015
Ngày có hiệu lực: 
18/05/2015
Nội dung trích yếu: 
Về việc chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc điều hành và chấm dứt Hợp đồng lao động