CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 30/9/2016

Số/Ký hiệu văn bản: 
13/NQ-HĐQT
Phân loại văn bản: 
Nghị Quyết
Ngày ban hành: 
30/09/2016
Ngày có hiệu lực: 
30/09/2016
Nội dung trích yếu: 
Nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con