CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc điều hành và chấm dứt Hợp đồng lao động