CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Nghị quyết về việc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Công ty