CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Thông báo đăng ký giao dịch Upcom

Phân loại văn bản: 
Thông báo
Ngày ban hành: 
07/03/2016
Ngày có hiệu lực: 
07/03/2016
Nội dung trích yếu: 
Thông báo đăng ký giao dịch Upcom Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Tập tin đính kèm: