CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Thông báo về việc đăng ký nghỉ phép

Số/Ký hiệu văn bản: 
03/TB-CTĐT
Phân loại văn bản: 
Thông báo
Ngày ban hành: 
13/01/2016
Ngày có hiệu lực: 
13/01/2016
Nội dung trích yếu: 
Thông báp về việc triển khai cho CNLĐ đăng ký thời gian nghỉ phép