CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Thông báo về việc lưu ký cổ phiếu

Số/Ký hiệu văn bản: 
21/TB-CTĐT
Phân loại văn bản: 
Thông báo
Ngày ban hành: 
07/03/2016
Ngày có hiệu lực: 
07/03/2016
Nội dung trích yếu: 
Thông báo về việc lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
Tập tin đính kèm: